Empowering the Earth: A Live Nation környezetvédelmi fenntarthatósági chartája

Az élő szórakoztatásban világelső Live Nation Entertainment a következő globális piacvezető cégeket foglalja magában: Ticketmaster, Live Nation Concerts, Festival Republic, Academy Music Group, C3 Presents, LN Media and Sponsorship, valamint Artist Nation Management.

A Live Nation Entertainment képes megváltoztatni az emberek életét. Hiszünk abban, hogy a legnagyobb változásokat úgy tudjuk elérni a világban, ha a zene segítségével gazdagítjuk mások életét. Ez a szemlélet jellemzi a fenntarthatósághoz való hozzáállásunkat is: a Föld jólétét középpontba helyező „Empowering the Earth” chartánk célja az, hogy csökkentsük a környezetre gyakorolt hatásunkat.

A környezetre támaszkodunk, hogy megtarthassuk világszínvonalú élő rendezvényeinket. A különböző helyszíneken és az élő rendezvényeink területén gondoskodunk a környezetről, amely elengedhetetlen annak az egyedi légkörnek a megteremtéséhez, ami a rajongók számára feledhetetlen élményeket teremt.

Az éghajlatváltozással kapcsolatos fellépés terén vezető szerepre törekszünk, és tudományosan megalapozott célokat állítunk fel, hogy az üvegházhatásúgáz-kibocsátásunk csökkentése összhangban álljon az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményének Párizsi Megállapodásával. Ezzel tudunk hozzájárulni a dekarbonizáció olyan szintjének eléréséhez, amivel a globális hőmérséklet-emelkedés az iparosodás előtti hőmérsékletekhez képest 1,5 °C alatt tartható, amint azt az Éghajlat-változási Kormányközi Testület (IPCC) 2018-as értékelési jelentése megállapította.

 

A Live Nation álláspontja az éghajlatváltozással kapcsolatban

Az éghajlatváltozás valós és most történik. A levegő szén-dioxid-szintje a feljegyzések szerint sosem volt még ilyen magas. A szélsőséges időjárási események gyakoribbak és intenzívebbek, mint valaha, és rengeteg ember életét befolyásolják. Emellett más környezetvédelmi problémák is tapasztalhatók, mint például a biodiverzitás csökkenése, a légszennyezés, a tengerszint emelkedése és az óceánok savasodása, melyek azt jelzik, hogy az emberi tevékenységek a Földet akaratlanul is egy barátságtalanabb bolygóvá változtatják. Az Élő Bolygó Jelentés katasztrofális biodiverzitási veszteségeket állapított meg, az IPCC a felmelegedés korlátozását célzó sürgős intézkedési menetrendet állít fel, növekszik a közvélemény tudatossága és egyre több a kormányzati cselekvést követelő tiltakozás – még soha nem volt ennyire egyértelmű, hogy a kormányoknak, a vállalkozásoknak, a szervezeteknek és az egyéneknek együtt kell működniük az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése érdekében.

 

Az élő szórakoztatóipar globális vezetőjeként kötelességünk az, hogy az eljövendő generációk számára megőrizzük az élő zene élményét, piaci pozíciónk révén ugyanakkor arra is kiváló lehetőségünk nyílik, hogy platformunkat globális környezetvédelmi fellépések ösztönzésére használjuk.

 

Dolgozni fogunk azon, hogy csökkentsük a helyszíneink és fesztiváljaink által okozott környezeti terhelést, hogy felelős globális polgárokként a rendezvényeink környezetében megóvjuk a közösségeket, és részt vegyünk a globális éghajlatváltozás legártalmasabb hatásainak a megfékezésében.

 

Az iparág kreatív szellemiségére alapozva motiváljuk és ösztönözzük a rajongóinkat, munkavállalóinkat, művészeinket és az iparágat, hogy rendezvényeinken és azokon túl apró, de erőteljes lépésekkel segítség a környezet védelmét.

 

Mindezeken túlmenően a fenntarthatóság jegyében tovább folytatjuk cégünk innovációs és értékteremtő tevékenységeit.

 

A charta a következőket jelenti:

 

A megközelítés

A fenntarthatósággal kapcsolatos munkánk az alábbi nyolc elsőbbségi területre összpontosít: kibocsátás és energia, az erőforrások felhasználása és a hulladékok kezelése (ideértve a műanyagokat is), víz, élelmiszer, a nyilvánosság bevonása, a beszerzés, a közlekedés és a helyi hatások. Az egyes területeket az ENSZ vonatkozó fenntartható fejlődési céljaira1 kifejtett hatásuk és az azokhoz való hozzájárulásuk tekintetében értékeltük.

Az üvegházhatású gázok kibocsátása

2019-ben a Live Nation tulajdonában álló és általunk működtetett összes helyszín és élő rendezvény mérni fogja az üvegházhatásúgáz-kibocsátást, hogy olyan tudományosan megalapozott célokat határozhassunk meg, amelyek biztosítják, hogy az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése összhangban álljon az Éghajlat-változási Kormányközi Testület (IPCC) 2018-as értékelési jelentésében megállapított ajánlásokkal.

 

Ez lehetővé teszi számunkra, hogy éves csökkentési célokat határozzunk meg annak érdekében, hogy teljesíteni tudjuk átfogó célkitűzésünket, amely 2030-ra az 1. és 2. alkalmazási körbe tartozó üvegházhatásúgáz-kibocsátásunk 50%-os csökkentését írja elő.

Energia

Úgy látjuk, hogy a karbonszegény gazdaságra való áttérést sürgősen meg kell valósítani.

Az a célunk, hogy a tulajdonunkban álló és az általunk működtetett minden helyszín, iroda és élő rendezvény energiaellátása 100%-ban megújuló energiából történjen. Épületeink és helyszíneink hitelesített energiahatékonysági előírások szerint fognak működni.

A következő 10 év során növelni fogjuk a megújuló forrásokból származó energia arányát, és energiahatékony intézkedésekbe és hitelesítésbe fogunk beruházni. Olyan partnereket és beszállítókat választunk, akik segítenek minket céljaink elérésében, és támogatják az innovációt, valamint az új technológiák tesztelését.

Erőforrás-hatékonyság és hulladék

A Live Nation a hulladékok csökkentését priorizálja, amit az újrafelhasználás, majd az újrafeldolgozás, az energetikai hasznosítás és az ártalmatlanítás követ.

 

 

 
   

1 A tizenhét fenntartható fejlődési cél közül tizenegy közvetlenül vonatkozik az élő zenei rendezvényekre. Ezek a következők: 3 – egészség és jóllét, 4 – minőségi oktatás, 6 – tiszta víz és alapvető köztisztaság, 7 – megfizethető és tiszta energia, 9 - ipar, 11 – fenntartható városok és közösségek, 12 – felelős fogyasztás és termelés, 13 – fellépés az éghajlatváltozás ellen, 14 – óceánok és tengerek védelme, 15 – szárazföldi ökoszisztémák védelme és 17 – partnerség a célok eléréséért.

 

Az a célunk, hogy minden irodánk, helyszínünk és rendezvényünk esetén nulla legyen a hulladéklerakóba kerülő hulladék mennyisége, és 50% (vagy magasabb) anyag-újrahasznosítási arányt érjünk el 2030-ig, a helyi és nemzeti követelményektől függően.

Pontosan beszámolunk a hulladékokról, és hulladékgazdálkodási terveket dolgozunk ki a vállalkozóinkkal. Zárt rendszerű hulladékgazdálkodási rendszereket hozunk létre a helyszíneinken és rendezvényeinken, és támogatjuk a körforgásos gazdaság kialakítását.

 

 

A műanyagok

Legkésőbb 2021-ig fokozatosan megszüntetjük az egyszer használatos műanyagok értékesítését a tulajdonunkban álló és általunk működtetett helyszíneken és rendezvényeken. Ezt követően minden használt tételnek újrafelhasználhatónak, megújíthatónak, hitelesített komposztálhatónak kell lennie, vagy ha elkerülhetetlen, akkor legalább 30%-ban újrafeldolgozott tartalmú anyagból kell készülnie.

Ez magában foglalja a kóstoláshoz használt tartályokat, az evőeszközöket, a tányérokat, a poharakat, a palackokat, a felszolgáláshoz használt tálakat és kiegészítőket, a zacskókat, az italkeverőket és a szívószálakat.

Elérhető műanyag alternatívákat keresünk, és partnereinket is megkérjük, hogy támogassanak minket ennek a célnak az elérésében.

Olyan beszerzési politikát fogunk bevezetni, amely a következő prioritásokat tartalmazza:

  • Újrafelhasználás az egyszeri felhasználással szemben
  • Megújuló erőforrások a véges erőforrásokkal szemben
  • Hitelesített komposztálható termékek, ahol vannak kereskedelmi komposztáló létesítmények
  • Az elérhető legmagasabb arányban, de legalább 30%-ban újrafeldolgozott tartalmú termékek előtérbe helyezése

 

Víz

Helyszíneinken és élő rendezvényeinken megfelelő hozzáférést biztosítunk a minőségi ivóvízhez, csökkentjük a szennyvíz mennyiségét és azonosítjuk azokat a nagy kockázatú területeket, ahol a vízfogyasztás korlátozására van szükség. Feltárjuk a szürkevíz újrafelhasználásának lehetőségeit, és ezen a területen támogatjuk az innovációt.

Élelmiszer

Környezetvédelmi problémának tekintjük az ipari élelmiszertermelést és -pazarlást. Elismerjük az élelmiszerek szén-dioxid-hatását, és együtt dolgozunk a beszállítóinkkal annak érdekében, hogy a lehető legmagasabb szintű állatjóléti előírásoknak megfelelő élelmiszereket szerezzük be. Az ügyfeleink számára kínált minőségi és egészséges élelmiszerek prioritást jelentenek számunkra.

Minimalizálni fogjuk a hulladékba kerülő élelmiszer mennyiségét, és a lehető legjobban kihasználjuk a komposztáló létesítményeket.

A nyilvánosság bevonása

Fenntarthatósági céljainkat egyértelmű és átlátható módon kommunikáljuk a közönségünk felé, és a pozíciónkat és befolyásunkat arra használjuk, hogy ügyfeleink figyelmét a környezetvédelmi problémákra irányítsuk. Felvesszük a kapcsolatot és együttműködünk a helyi és az országos környezeti szervezetekkel, és részt veszünk az ezirányú kezdeményezésekben. A bevált gyakorlat megosztása és a másoktól való tanulás érdekében részt veszünk az iparágon belül és azon kívül folyó fenntarthatósági párbeszédekben.

 

Partnerségek és beszerzés

A közös fenntarthatósági célok elérése érdekében együtt dolgozunk az ellátási láncunk tagjaival, a partnereinkkel és a szponzorainkkal.

Figyelembe vesszük az általunk beszerzett termékek teljes életciklusát, és a fenntartható termékek támogatása érdekében lehetővé tesszük az új piacok kialakítását.

Közlekedés

Fontos, hogy minden helyszínünk és rendezvényünk jó tömegközlekedési kapcsolatokkal rendelkezzen, és együtt dolgozunk a beszállítókkal és a helyi hatóságokkal annak érdekében, hogy ösztönözzük a fenntartható közlekedés, így többek között a helyi buszjáratok, a villamosok, a vonatok, a távolsági buszok és a kerékpárok használatát. Az elkerülhetetlen negatív hatások ellensúlyozására pozitív hatásokat keresünk, mérünk és hozunk létre, és erre ösztönözzük a hallgatóságot, a művészeket, a beszállítókat és a vállalkozókat is.

Helyi hatások

Ökológia – Minden helyszín és hely saját egyedi jellegzetességekkel rendelkezik, ezért a rendezvényeink tervezése során figyelembe veszünk minden ökológiai szempontból érzékeny területet, illetve művészi vagy kulturális jelentőségű örökséget. Az adott helyi viszonyoknak megfelelően működünk, és szükség esetén környezeti és biodiverzitási hatásvizsgálatokat végzünk, hogy a rendezvényeink alatt védjük a helyi flórát és faunát.

Zaj és fény – Igyekszünk minimálisra csökkenteni a zaj- és fényszennyezés hatását a rendezvényeinken.

Helyi közösség – Támogatjuk a helyi jótékonysági szervezeteket, és ahol lehet, helyi munkalehetőségeket teremtünk. Igyekszünk megmérni a helyszíneink és élő rendezvényeink által a helyi területekre gyakorolt gazdasági hatást.

Jóllét – Gondoskodunk minden munkavállalónk és látogatónk egészségéről és jóllétéről.

Irányítás

A fenntarthatósági irányelveket központilag kezeljük, és azokat egyénileg dolgozzuk ki az egyes országok számára. Csapatainknak segítünk abban, hogy a tervezés és a működés során a fenntarthatóságnak központi szerep jusson.

Minden részt vevő ország kidolgozza saját környezetközpontú irányítási rendszerét és cselekvési tervét, amelyben meghatározzák a céljaink eléréséhez szükséges lépéseket.

2019-ben egy standard megközelítési módszer használatával megmérjük a kiinduló környezeti lábnyomunkat, amely alapján megállapítjuk az egyes években teljesítendő mérőszámokat és célokat. Előrehaladásunkat átlátható módon nyomon követjük, mérjük és megosztjuk, és éves jelentéseket teszünk közzé. Ahol szükséges, tanúsítási rendszerekben veszünk részt.

Megosztjuk a (pozitív és negatív) tapasztalatainkat az általunk végzett változtatásokról, megosztjuk a bevált gyakorlatokat és tanulunk egymástól.

Folyamatosan törekszünk arra, hogy ezt az álláspontunkat továbbfejlesszük és javítsuk.